FRITTE

FRITTE - Fritidsgård för Teckenspråkiga

Fritidsgården togs över från Örebro Kommun den 1 mars 2018. Den har varit verksam i Kulturhuset sedan hösten 2016 och arbetet med övertagande har pågått sedan dess.

På fritidsgården får ungdomarna möjlighet att få läxhjälp, spela spel, TV-spel, spela innebandy, pingis, diverse utflykter, aktiviteter eller bara sitta och ta det lugnt med sina kompisar.

Fritidsledarna är Desirée som är samordnare för FRITTE och anställd på 50% av Scenit. Vahid och  Jesper som tidigare varit timmare och avlönade av Örebro kommun som fritidsledare är numera avlönade av Scenit.

Stämningen är mycket god i personalgruppen. Scenits ambition är att befästa FRITTE ordentligt på kartan för att ge ungdomarna en fin, trygg och kul plats att befinna sig på. Hela personalstyrkan på Scenit är engagerade och mycket glada för detta uppdrag.


Glada hälsningar
Fritidsledarna - Desirée, Vahid och Jesper

Värdegrund

- mobbning och trakasserier får inte förekomma på vår fritidsgård.
- respektera andra och visa hänsyn för allas olikheter.
- behandla andra som du vill bli behandlad.

KONTAKT

Desirée Kalm, Samordnare FRITTE
Tel. 073-886 57 66
E-post: desirée@scenit.se

Isak Snow, Verksamhetsledare Scenit
Tel: 070-294 82 58
E-post: isak@scenit.se

BESÖKSADRESS:
FRITTE / Föreningen Scenit
Gamla Gatan 27 (Arkaden)
703 62 Örebro


ÖPPETTIDER: 
Tisdagar och onsdagar
kl. 16.00 - 20:00

Logotyp

FRITTE-LOGGA (SVART)

FRITTE-LOGGA (VIT) 

FRITTE-LOGGA

Kontakta personal

Ladda ned vårA VerksamhetsberättelseR (2017)

2002: FOLKBILDNINGEN presenterar SCENIT

År 2002 gick studieförbunden i Örebro län ihop kring ett gemensamt projekt – vi ville berätta att studiecirkeln fyllde 100 år. Vi samlade över 10 000 personer på Järntorget i Örebro och bjöd på spelningar med lokala demoband vid sidan av jättar som Millencolin och Nationalteatern.

Där och då bildades arrangörsföreningen “Scen i T-län”, eller Scenit som vi kallar den. Några år senare, 2006, startades en annan förening för att förvalta och driva Folkets Hus i Örebro: Föreningen Kulturhuset. Denna ideella förening har under åren anordnat tusentals arrangemang i den anrika fastighetens alla lokaler, med stort fokus på ungdomar och unga arrangörer. 

I april 2015 slogs Föreningen Kulturhuset ihop med Scenit, och idag är Scenit en starkare, större och mer handlingskraftig förening som styrs och ägs av majoriteten av alla studieförbund som är verksamma i Örebro län. 

“Med koordinerade krafter kan SceniT hjälpa länets kulturliv där det behövs mest.”

SCENIT:s VERKSAMHET

Scenit står på flera olika ben. I Örebro driver vi arrangemangshuset Kulturhuset, där många olika slags arrangemang, privatbokningar och konferenser fyller husets olika lokaler. I länet jobbar vi aktivt för att öka det kulturella utbudet med fokus på aktuella ungdomsgenrer.

Vi stöttar också länets arrangörer och kommuner för att säkra befintliga scener och återväxt av nya arrangörer. Via olika större arrangemang i egen regi samt i projektform bidrar vi direkt till en utvecklande kulturell atmosfär i länet.

Scenits största uppdragsgivare är Örebro Kommun och Region Örebro län. För Örebro kommuns räkning jobbar vi hårt och aktivt med att vara “kulturella möjliggörare" genom bland annat att med och för ungdomar arrangera på Kulturhuset.

För Region Örebro Läns räkning jobbar vi bland annat med att med att utreda möjligheterna till att skapa en dansstudio på Kulturhuset och med att marknadsföra och sjösätta  den länsövergripande satsningen på unga arrangörer: “Ung Peng i Örebro län”. Från och med oktober 2015 är det möjligt för ungdomar i hela Örebro län att söka upp till 6000kr för att skapa kulturarrangemang för andra ungdomar. 

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

ANSLUT  STUDIEFÖRBUND