OM SCENIT

Föreningen Scenit

Föreningen Scenit är i grund och botten studieförbundens paraplyorganisation i Örebro län. Scenit:s medlemsorganisationer består av verksamma studieförbund i länet vilket gör vår föreningen till något unikt i landet. Liknande samarbetsorganisationer som ägs och drivs av studieförbunden gemensamt finns helt enkelt inte i andra städer. 

Idag har Scenit åtta hel-/deltidsanställda som jobbar med Kulturhuset, opinionsbildning inom länets kulturfrågor, arrangemang i länet och mycket annat. Scenit driver också större återkommande arrangemang som Kulturnatten och Cityfesten, samt jobbar aktivt med demokratifrågor i olika former. 

KONTAKT

E-postinfo@scenit.se
Telefon:  019-10 96 02

POST/BESÖKSADRESS:
Föreningen Scenit / Kulturhuset
Järnvägsgatan 8
703 62 Örebro

Logotyp

LADDA NED (ZIP)

Kontakta personal

Ladda ned vårA VerksamhetsberättelseR (2017)

2002: FOLKBILDNINGEN presenterar SCENIT

År 2002 gick studieförbunden i Örebro län ihop kring ett gemensamt projekt – vi ville berätta att studiecirkeln fyllde 100 år. Vi samlade över 10 000 personer på Järntorget i Örebro och bjöd på spelningar med lokala demoband vid sidan av jättar som Millencolin och Nationalteatern.

Där och då bildades arrangörsföreningen “Scen i T-län”, eller Scenit som vi kallar den. Några år senare, 2006, startades en annan förening för att förvalta och driva Folkets Hus i Örebro: Föreningen Kulturhuset. Denna ideella förening har under åren anordnat tusentals arrangemang i den anrika fastighetens alla lokaler, med stort fokus på ungdomar och unga arrangörer. 

I april 2015 slogs Föreningen Kulturhuset ihop med Scenit, och idag är Scenit en starkare, större och mer handlingskraftig förening som styrs och ägs av majoriteten av alla studieförbund som är verksamma i Örebro län. 

“Med koordinerade krafter kan SceniT hjälpa länets kulturliv där det behövs mest.”

SCENIT:s VERKSAMHET

Scenit står på flera olika ben. I Örebro driver vi arrangemangshuset Kulturhuset, där många olika slags arrangemang, privatbokningar och konferenser fyller husets olika lokaler. I länet jobbar vi aktivt för att öka det kulturella utbudet med fokus på aktuella ungdomsgenrer.

Vi stöttar också länets arrangörer och kommuner för att säkra befintliga scener och återväxt av nya arrangörer. Via olika större arrangemang i egen regi samt i projektform bidrar vi direkt till en utvecklande kulturell atmosfär i länet.

Scenits största uppdragsgivare är Örebro Kommun och Region Örebro län. För Örebro kommuns räkning jobbar vi hårt och aktivt med att vara “kulturella möjliggörare" genom bland annat att med och för ungdomar arrangera på Kulturhuset.

För Region Örebro Läns räkning jobbar vi bland annat med att med att utreda möjligheterna till att skapa en dansstudio på Kulturhuset och med att marknadsföra och sjösätta  den länsövergripande satsningen på unga arrangörer: “Ung Peng i Örebro län”. Från och med oktober 2015 är det möjligt för ungdomar i hela Örebro län att söka upp till 6000kr för att skapa kulturarrangemang för andra ungdomar. 

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

ANSLUT  STUDIEFÖRBUND