TACK ALLA MEDVERKANDE!

Över 40 akter deltog!

Mellan 7-10 oktober 2015 arrangerade Sveriges alla studieförbund Världens Största Musikfestival – ett riksarrangemang som ämnade att lyfta studieförbudens del i det svenska kulturlivet. 

I Örebro gick de flesta studieförbund ihop och arrangerade tillsammans via Scenit. På tre scener (Kulturhuset, Café Deed och Tegelbruket) spelade över 40 akter under fyra dagar. 

Blandningen var enorm – allt från singer/songwriters och DJ-artister till punk- och metal-band!

Över 500 tittade!

Totalt sett i Örebro var det över 500 personer som deltog som publik under de olika kvällarna och på de olika scenerna. 

För publiken var det helt kostnadsfritt, och av det vi hört var de flesta åskådare väldigt nöjda med arrangemanget. 


Vill du se statistik på riksnivå för VSM? Hoppa över till den officiella webbsidan och grotta ned dig alla siffror!

AKTERNA

* = kan komma att förändras.

Onsdag 7/10

ToRSDAG 8/10

FREDAG 9/10

LÖRDAG 10/10

MEDIA